Privacy Statement

Zodra u zich als klant aanmeldt op onze website, stelt u Prohairproducts.nl in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Dit gebeurt op verzoek wanneer u zich aanmeldt als klant bij Prohairproducts.nl. Prohairproducts.nl acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Doeleinden van gegevensverwerking

Prohairproducts.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die prohairproducts.nl met u kan aangaan. Zo zullen wij om uw adresgegevens vragen wanneer u zich aanmeldt als klant op onze website. Daarnaast verwerkt prohairproducts.nl uw persoonsgegevens voor het toesturen van de digitale nieuwsbrieven per e-mail.

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal prohairproducts.nl onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:

(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van prohairproducts.nl;

(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of

(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Clickgedrag

Prohairproducts.nl verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik, wordt binnen Prohairproducts.nl steeds de nieuwste beveiligingstechnologie gebruikt.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website prohairproducts.nl zijn verbonden. Prohairproducts.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.  

Rechten

U heeft het recht heeft op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt telefonisch contact opnemen op nummer: 06 85 75 72 23 (whatsapp)

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door prohairproducts.nl te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking

vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Gebruikers van “Prohairproducts.nl” kunnen de persoonsgegevens die zij daar hebben ingevoerd

zelf beheren. Dat wil zeggen: wijzigen. Daartoe moet de gebruiker zijn ingelogd.